Teso
česká verzeGerman versionPolish version


O firmie
Asortyment
Wsparcie techn.
Montaż płytek
Montaż schodów
Pomiar schodów
Montaż parapetów
Konserwacja
Referencje
Do ściągnięcia
Cennik
ismm-skupina

Instrukcje techniczne dotyczące montażu liniowych wyrobów terrazzo

Prefabrykaty terrazzo należy układać na czystym, wystarczająco dojrzałym, spoistym i naturalnie wilgotnym podłożu pokrytym warstwą zaprawy o grubości do 30 mm lub zaprawy elastycznej o grubości do 10 mm.

Główną zasadą prawidłowego montażu prefabrykatów okładzinowych jest ich wolne ułożenie z uwagi na naturalną rozszerzalność cieplną.

 • Należy przestrzegać elastycznego ułożenia na styku z konstrukcją pionową, patrz rys. 1.


  rysunek 1

 • Prefabrykatów nie układa się na całopowierzchniowej warstwie zaprawy, lecz na pasach poprzecznych o szerokości około 100 mm. Na rysunku nr 2 pokazano podział warstwy zaprawy w przypadku prefabrykatów o długości 1000 mm, w przypadku prefabrykatów o ogólnej długości „l” obowiązuje zasada przedstawiona na rys. nr 3, gdzie zaprawę umieszcza się co 1/6 długości schodu.

   

  rysunek 2

   
  rysunek 3

 • W przypadku montażu schodów o profilu L podstopień zostaje bez zaprawy tak, jak pokazano na rys. 4.


  rysunek 4

 • W przypadku montażu schodów typu SD na pasy zaprawy montuje się także podstopień jak pokazano na rysunku 5.


  rysunek 5

 • W przypadku montażu prefabrykatów dzielonych dopasowanych do siebie należy zachować szczelinę spoinową 1- 3 mm.

Po dokończeniu montażu należy prefabrykaty oczyścić mechanicznie i zakonserwować środkami chemicznymi – patrz konserwacja powierzchni.

Jeżeli wyrób posiada wady wyglądu lub rozmiaru, reklamację należy podać przed zabudowaniem wyrobu.


© 2004 TESO, design by R-Vision