Teso
česká verzeGerman versionPolish version


O firmie
Asortyment
Wsparcie techn.
Montaż płytek
Montaż schodów
Pomiar schodów
Montaż parapetów
Konserwacja
Referencje
Do ściągnięcia
Cennik
ismm-skupina

Instrukcje techniczne dotyczące montażu płytek

Płytki terrazzo należy układać na czystym, wystarczająco dojrzałym, spoistym i naturalnie wilgotnym podłożu pokrytym warstwą zaprawy o grubości 40 mm - rys. 1.

Ponieważ nasze płytki są kalibrowane pod względem grubości, można je układać również na zaprawie elastycznej o grubości warstwy do 10 mm.

Zalecana temperatura do układania płytek: 5 – 25°C, odległości pomiędzy płytkami powinny wynosić 3-4 mm. W żadnym wypadku nie zaleca się układania płytek terrazzo bezspoinowo.

W przypadku układania większych powierzchni niezbędne jest wykonanie powierzchni dylatacyjnych na planie siatki min. 6 x 6 m. Podczas wykonywania takiej dylatacji należy powtórzyć szczeliny dylatacyjne lub oddzielające już znajdujące się w podłożu. Dylatację należy wykonać stosując odpowiednie listwy dylatacyjne, np. listwy PVC firmy Schlüter. Zawsze też należy wykonać elastyczną spoinę na styku posadzki z konstrukcjami pionowymi.

Na piętrach nadziemnych zaleca się układanie płytek na zaprawie o większej grubości, około 50 mm, wzmocnionej siatką stalową KARI i oddzielonej od podłoża folią PVC.

Po stężeniu warstwy betonowej spoiny pomiędzy płytkami należy wypełnić na całej wysokości zaprawą spoinową. Po wypełnieniu spoin powierzchnię posadzki terrazzo należy oczyścić mechanicznie i zakonserwować preparatami chemicznymi – patrz konserwacja powierzchni.


© 2004 TESO, design by R-Vision