Teso
česká verzeGerman versionPolish version


O firmě
Sortiment
Technická podpora
Montáž dlažby
Montáž schodů
Zaměření schodů
Montáž parapetů
Údržba ploch
Reference
Ke stažení
Ceník
ismm-skupina

Technické pokyny pro montáž parapetů

Montáž teraco parapetů a ostatních krycích desek se provádí na čistý, dostatečně vyzrálý a přirozeně vlhký podklad do maltového lože síly do 30mm nebo flexibilního tmelu síly do 10mm.
Při montáži venkovních parapetních desek je nutné dodržet spád pro odtok vody min. 1%.

Hlavní zásadou pro správnou montáž je shodně s montáží schodů jejich volné uložení s ohledem na přirozenou tepelnou rozpínavost.

 • Musí být dodrženo pružné uložení ve styku se svislou konstrukcí viz obr. 1


  obrázek 1

 • Prefabrikáty se nekladou do plnoplošného maltového nebo tmelového lože, ale na příčné pásy šíře cca 100mm. Obrázek č. 2 znázorňuje rozdělení maltového lože u prefabrikátu délky 1000mm, pro prefabrikáty obecné délky " l " platí zásada dle obr. č. 3 umístění maltového lože o 1/6 délky parapetu .


 •  

  obrázek 2

   
  obrázek 3

 • Na obrázku č. 4 je znázorněn příklad osazení parapetu. • obrázek 4

 • Při montáži dělených k sobě sesazovaných parapetů musí být zachována spojovací spára 1-3 mm.

Po montáži je nutné v konečném provedení parapety mechanicky vyčistit a chemicky ošetřit - viz údržba ploch.

Vyskytnou-li se u výrobků vzhledové a rozměrové vady, musí býti uplatněna reklamace před zabudováním výrobků.


© 2004 TESO, design by R-Vision