Teso
česká verzeGerman versionPolish version


O firmě
Sortiment
Technická podpora
Reference
Ke stažení
Ceník
Dlažba
Liniové výrobky
Obchodní podmínky
Reklamační řád
ismm-skupina

Reklamační řád

  • 1. Teracové výrobky jsou dodávány ve shodě a souladu s příslušnými technickými normami a jinými technickými podmínkami stanovenými v kupní smlouvě nebo faktuře.

  • 2. Záruční doba je 24 měsíců od data expedice výrobků, pokud v kupní smlouvě není uvedeno jinak.

  • 3. Zjevné vady je kupující povinen reklamovat ihned při převzetí teracových výrobků v dodacím listě nebo faktuře. Pokud není zápis proveden , je považováno převzetí teracových výrobků bez zjevných vad a nedostatků.

  • 4. Vápenný výkvět je způsoben přirozeným zráním betonu, nesnižuje kvalitu teracových výrobků a tím není důvodem k reklamaci, výskyt vápenného výkvětu souvisí s délkou skladování , a proto výrobce doporučuje skladovat teracové výrobky max. 6 až 8 měsíců.

  • 5. Prodávající přijímá reklamace na vzhledové vady před položením teracových výrobků. Po položení teracových výrobků se reklamace na vzhledové vady nepřijímají.

  • 6. Výrobce neodpovídá za vady způsobené dopravou, neodbornou manipulací,neodborným uložením a ošetřením teracových výrobků.

  • 7. Jednání o reklamaci zahájí výrobce ihned po obdržení písemné reklamace.

  • 8. Reklamaci a případné odstranění vady vyřídí výrobce v době nezbytně nutné k uplatněné reklamaci, pokud se kupující nedohodne jinak.


© 2004 TESO, design by R-Vision